Algemene voorwaarden

– Extra correctierondes of extra ontwerpen op basis van nacalculatie.
– Alle genoemde bedragen zijn € 100,- per uur mits anders vermeld en exclusief 21% btw, koerierskosten, reiskosten, auteurs- correcties, print- en drukkosten, developmentkosten, meerkosten naar aanleiding van tussentijdse veranderingen van de opdracht, inkoop diensten derden en gebruik van auteursrechtelijk beschermde materialen als stock-fotografie, fonts en dergelijke.
– Exclusief contentbeheer en/of content werkzaamheden tenzij anders aangegeven.
– Exclusief hosting en domeinregistratie tenzij anders aangegeven. Het Echte Werk B.V. biedt geen e-mailoplossingen aan.
– Op aanvraag is advies rondom de AVG wetgeving mogelijk.Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.
– Facturatie 50% bij akkoord offerte en 50% na afronden van het project. Betaling dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.
– Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
– Deze offerte is geldig tot een maand na dagtekening en is geheel vrijblijvend.
– Zonder toestemming van Het Echte Werk B.V. mogen ontwerpen, uitingen en/of richtlijnen ontworpen door Het Echte Werk B.V. intern door de opdrachtgever of door derden niet worden aangepast. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder merkrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Het Echte Werk B.V. tenzij anders overeengekomen.
– Indien de opdracht voortijdig door de opdrachtgever wordt beëindigd voordat alle fases zijn doorlopen of alle ontwerpen gemaakt zijn, zal de opdrachtgever ten minste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden.
– Het Echte Werk B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder wedstrijden, tentoonstellingen et cetera.
– Het Echte Werk B.V. werkt volgens de algemene voorwaarden van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers). Deze algemene voorwaarden inclusief algemene voorwaarden bij opdrachten interactief mediaontwerp worden meegestuurd bij deze offerte.